فایده دنیای مجازی

فایده دنیای مجازی

دنیای مجازی مناسب چه کسانی است؟ همیشه یک گپ بین شخصیت واقعی و مجازی افراد وجود دارد. بین مناسب بودن دنیای مجازی برای افراد و میزان بهره‌مندی آن‌‌ها از این دنیا با این گپ شخصیتی نوعی رابطه وجود دارد. یعنی هر چه میزان این گپ شخصیتی (اختلاف بین شخصیت واقعی و شخصیت مجازی افراد) بیشتر باشد، فرد بیشتر و بهتر می‌تواند از دنیای مجازی و ویژگی‌های آن بهره‌مند شود؛ در حالی که برای افرادی با گپ شخصیتی اندک، مانور دادن در دنیای واقعی بسیار پرثمرتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.