سرمایه‌گذاری و مالی

وارن بافت و بیل گیتس چطور ثروتمند شدند؟!

وارن بافت

زمان لازم برای مطالعه: 11 دقیقه نگاه وارن بافت به زندگی در عین سادگی و شفافیت بسیار جالب توجه است: در زندگی باید چند کار را درست انجام دهید تا از کلی کار غلط دور باشید. تصور کنید در قایقی زندگی می کنید که مدام سوراخ می شود. اگر انرژی‌تان را صرف رفتن به قایق دیگری کنید، بهتر است تا این …