بایگانی برچسب: حکمت

داستان خضر و موسی و زندگی ما

داستان خضر و موسی

زمان لازم برای مطالعه: 2 دقیقه این حکایت در کنار جمله‌ی طلایی «آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند» می‌تواند چراغ راهی فروزنده برای زندگی ما باشد.